Övningar

Mentalträning är ett begrepp som syftar till olika sätt att träna vårt sinne eller vår hjärna för att vi ska må bättre, kunna vara mer produktiva, ha bättre relationer etc. Våra hjärnor är både gammaldags och moderna i sin design. Vi skapade att klara oss ute i naturen i en flock bland många andra (ofta för oss farliga) djur. Hjärndesignen har inte förändrats markant på 30000- 40000 år trots att vi lever i ett helt annorlunda samhälle än förut. Därför är hjärnan ofta mer problemsökande, har lätt att se saker ”svart”, stressa upp sig, oroa sig. De äldre hjärdelar, de som skapades tidigare under evolutionen, kör över de modernader delar av hjärnan- som ansvarar för planering, genomförande, känsloreglering, impulskontroll mm. Våra tankar och känslor är svåra att styra och påverka men mentatlträning är ett bra sätt att lära känna vår hjärna och öka vår psykologiska flexibiliet. Psykologisk flexibilitet i sin tur innebär att vi har lättare att se om vi är fördumsfulle, om vi råkar gå in tankefällor, om vi tolkar situationen till vår nackdel. Vi kan även få lättare att få syn på våra impulser och fundera några extra sekunder över våra val när vi tränar våra hjärnor.

Så hur tränar man mentalt? Här är de vanligaste träningsmetoderna som i många övningar brukar kombineras men som kan också träna var för sig.

Andningsträning
Avslappning
Uppmärksamhetsträning
Mindfulness (medveten närvaro)
Compassionträning
Visualisering
Affirmationer/mantras

Forskningsläget ser bra ut för de flesta utav dessa metoder (inte så stark för affirmationer/mantras, men de kan vara hjälpsamma i vissa situationer, jag återkommer kring detta). Jag brukar råda att hitta de övningar som tilltalar dig mest personligen- då kan du vara säker på att du kommer. Jag kommer att fortsätta utveckla denna introtext inom kort, så kom gärna tillbaka.

Allt eftersom lägger jag nya mentalträningsövningar här. Inom kort kommer jag att beskriva syftet med varje övning och hur du kan lägga upp din träning.