Samtal

 Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi för barn, vuxna och par, även handledning för arbetsgrupper/företag. Jag har även hjälpt många ledare, medarbetare och personer som sadlat om och startat under perioder när de behöver se tydligare sina mål och få stöttning att uppnå dem.

 • KBT

  Jag tar emot barn och vuxna för kognitiv beteendeterapi (KBT).

  Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform med gott forskningsstöd vid bland annat ångestproblem, depression, oro, stress, sömnstörningar, smärta, migrän, föräldraskap mm.

  Kontakten börjar med 1 eller 2 bedömningssamtal som är 45 minuter. Under detta/dessa samtal får du/ni utrymme och stöd att formulera dina/era problem och mål. Därefter återger jag hur jag uppfattar problemen och ungefär hur många gånger vi behöver träffas. Själva behandlingen som kan omfatta några få sessioner eller en kontakt en gång i veckan eller varannan vecka under några månader, helt efter dina behov. Självklart kan du avbryta behandlingen när som helst.

  Under terapin får du veta hur dina problem vidmakthålls och vilka metoder som finns för att förändra din situation. Viktig del av behandlingen är hemuppgifter som klienten genomför mellan sessionerna. I vissa fall kan partner eller anhörig få följa med till en eller flera sessioner t.ex. i fall det handlar om relationsproblem eller om dina anhöriga kan stödja dig i din behandling.

  De områden som jag har särskilt mycket erfarenhet av är stressrelaterade besvär, panikångest, specifika fobier (insektsfobi, flygrädsla, olika djurfobier, många andra specifika fobier), depression, oro, sömnstörningar, svartsjuka, smärtproblematik, migrän, Aspergers syndrom och föräldraskap.

  Jag erbjuder terapisamtal även via Skype.

  Läs mer om KBT på www.kbt.nu

 • Coachande samtal

  När du vill ha ett mer stödjande samtal, bolla idéer, uppnå ett mål. Helt enkelt mår du redan bra psykiskt och vill uppnå mer- psykisk hälsa är mindre central i coachande samtal.

 • Chefscoaching

  Rollen som chef innebär stort ansvar och stora möjligheter. Det är många variabler som du behöver hantera och många omständigheter i företaget och ditt eget liv kan vara turbulenta. Behöver du någon som du kan använda som bollplank för att få hjälp att hitta de mest givande vägar till lösning, erbjuder jag chefscoaching.

  Att få prata om den egna chefssituationen, att få diskutera svårigheter och praktiska ledningsproblem med en oberoende part bidrar till att det egna ledarskapet utvecklas.

  Coachen verkar som en aktiv samtalspartner, någon som på ett målmedvetet sätt hjälper dig att utvecklas i din professionella roll.

  Samtalen är självklart konfidentiella.

 • Coaching för dig som vill starta/har startat eget

  Jag har haft äran och nöjet att stötta flertal personer som sadlat om och driver egna firmor idag. Att få professionellt stöd i att se egna styrkor och svårigheter som entreprenör, hur du kan göra för att kompensera för svårigheterna, få bolla idéer, samla mod och uthållighet när du behöver träffa dina investerare, förhandla, anställa personal och axla alla dina nya roller gör din entreprenörsresa tryggare och mer framgånsrikt. Att hjälpa dig att hantera de tuffa  känslorna, tankarna, besluten och stötta dig i byggandet av det företaget  du drömmer om är en fantastisk resa som jag gjort tillsammans med många klienter. Vi kan bli offer för vår framgång men vi kan inte bli offer för vår lycka. Mitt stöd under din resa gör att du inte tappar de viktiga variablerna- ballans mellan arbete och privatliv. Du får stöd i att alltid ha tydligt för dig själv vilka områden i livet som är viktiga för dig.

get started